Риск и ликвидность инвестиций

Страница 3

д) курсова вартість – це ціна, за якою акції котируються на вторинному ринку цінних паперів.

За ступенем ризику цінні папери можна умовно поділити (рис.6) :

Очікуваний

доход

Звичайні

акції

Нерухомість

та інша реальна

Привілейовані власність

акції Конвертовані

цінні папери

Ощадні

сертифікати Облігації

Державні зобов’язання Ризик

Рис. 6 Шкала відповідності доходу і ризику банківського інвестування [5,c.6]

За норму ризику державних цінних паперів як правило приймається його дуже низький рівень або й навіть відсутність фактора ризику. Це самі надійні активи з точки зору ризику та ліквідності , хоча за це треба заплатити низьким рівнем прибутковості.

Рівень ризику вкладеннь в ощадні сертифікати невеликий і дорівнює середньоринковому показнику ризику.

Облігації є більш прибутковими аніж ощадні сертифікати бо при погашенні несуть додану вартість , але рівень ризику вищий особливо якщо підприємство-емітент утворилося недавно.

Привілейовані акції підприємств як обєкти інвестування є досить прибутковими що зумовлено зобовязанням підприємства виплачувати дохід навіть у разі збитків у своїй діяльності. Хоча рівень ризику істотний такі цінні папери, особливо відомих емітентів (“голубих фішок”) є досить ліквідними та прибутковими.

Найменш надйними та ліквідними є обєкти реальної власності, але в той же час вони є й найбільш прибутковими

Страницы: 1 2 3