Риск и ликвидность инвестиций

Страница 2

При розрахунку резерву береться до уваги тільки балансовий портфель цінних паперів, крім деривативів цінних паперів, цінних паперів власної еміссії, врахованих векселів тощо. Резервуванню підлягають усі групи цінних паперів, що є у портфелі банку: на продаж – 15 і більше робочих днів та на інвестиції – 30 і більше робочих днів.

Для цілей резервування визначено чотири категорії класифікації цінних паперів, що базуються за факторами наявності чи відсутності активного ринку для певного типу цінних паперів (рис.5)

Наявність ринку

Категорія 3

Цінні папери в портфелі банку на інвестиції, що мають активний ринок

Категорія 1

Цінні папери в портфелі банку на продаж, що мають активний ринок

на інвестиції на продаж

Категорія 4

Цінні папери в портфелі банку на інвестиції, що не мають активного ринку

Категорія 2

Цінні папери в портфелі банку на продаж, що не мають активного ринку

Відсутність ринку

Рис. 5 Класифікація портфелів цінних паперів банку

для створення резерву [14,c.24].

Залежно від категорії цінного папера застосовується різна методика визначення ринкової вартості, яка має бути затверджена внутрішнім банківським положенням про порядок розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами. І хоча, відповідно до принципу послідовності облікової політики, зміна методики, як правило, не допускається, враховуючи поточну ситуацію на фондовому ринку України, банк може, як виняток, змінювати методику визначення ринкової вартості цінних паперів.

Найбільш розвиненими об’єктами інвестування в цінні папери виступають акції та облігації. Акції характеризуються такими видами вартості, як номінальна, емісійна, балансова, курсова і ліквідаційна.

а) номінальна вартість – це ціна, вказана на бланку акції;

б) емісійна вартість – це ціна, за якою здійснюється продаж акцій на первинному фондовому ринку

в) балансова вартість – це ціна, що дорівнює частці власного капіталу емітента, яка припадає на одну акцію;

г) ліквідаційна вартість – це ціна, що може бути визначена в момент ліквідації підприємства - емітента;

Страницы: 1 2 3